Newyddion

Cyswllt cynhyrchu

Looking for bright, organized individual who is interested in and has experience with traditional book print production. Responsibilities will include: XCHARX setting up internal production schedules XCHARX print estimating XCHARX trafficking of materials from vendors XCHARX checking interior and cover/jacket mechanicals XCHARX preparing layout sheet and purchase order for printer XCHARX reviewing color proofs from vendors XCHARX reviewing book blues / soft proofs XCHARX light proofreadingRequirements: MUST HAVE AT LEAST 1 1/2 YEARS BOOK PRODUCTION EXPERIENCE.

Darllen Mwy »

Newsperson/Broadcast Writer

The Associated Press seeks a Newsperson/Broadcast Writer for its West Regional editing desk in Phoenix, Arizona. A broadcast writer at a U.S. regional news desk writes, files and helps manage the broadcast writing operation in a multi-state region. The writers are part of a dynamic, 24/7 operation that includes editors from text, photo, multimedia and video. Staff members work as a team to ensure AP owns coverage of the dayXCHARXs news in all formats. The broadcast writer reports to the regional Broadcast Editor, and works closely with news editors and reporters in the region as well as the national broadcast ...

Darllen Mwy »

Cynorthwy-ydd Cynhyrchu Newyddion

ESSENTIAL DUTIES XCHARX RESPONSIBILITIES include the following: XCHARX Dub sound for air. XCHARX Set up and monitor live shots. XCHARX Take reporter feeds for air. XCHARX Answer telephones and handle listener questions. XCHARX Conduct beat checks and follow up on news tips. XCHARX Provide general assistance to the news staff, particularly during breaking news coverage. Required Qualifications Must be able to prioritize, handle deadline pressure, type 45+ words a minute. Must be computer literate. Must be available to work all hours, overnights, and weekends and be amenable to changes in work shift. Preferred Qualifications Radio production and/or journalism ...

Darllen Mwy »

Gweithredwr Cyfrifon Chwaraeon (darlledu Sbaeneg)

Mae'r chwedlonol WFAN AM / FM a'r cartref radio newydd y Yankees Efrog Newydd, yn chwilio am Weithredwyr Cyfrif Chwaraeon i gynrychioli andsell darllediad Iaith Sbaeneg ar gyfer y Rhwydwaith Radio Yankees NEW YORK. Mae'r swydd hon yn gofyn am weithio'n galed, hunan cychwyn, unigolyn gwerthiant andaggressive oriented. Rhaid i chi ddeall a respectbrands a sut y gellir eu hintegreiddio. Dylai ymgeiswyr feddu experienceat leiaf un neu fwy o'r canlynol: Chwaraeon Nawdd Gwerthu, Sportsor Sbaenaidd Radio, Datblygu Busnes Newydd, Gwerthu cysyniadol, a / neu Sgiliau Gwerthu Strategol / aml-lefel. Yr allwedd i'r swydd hon fyddai gobaith ac yn developrelationships gyda phenderfyniad Lleol a Rhanbarthol allweddol ...

Darllen Mwy »

Assistant- Boutique Management/Production Company

Boutique Management/Production Company seeks assistant to founder to start January 2014. Candidates must be thick skinned and dedicated. Duties range from rolling calls and scheduling to reading and providing notes on client projects. Ideally looking for someone with one year desk experience and an interest in producing and management. Must be comfortable around dogs.

Darllen Mwy »

Mewnol Ôl-Gynhyrchu

Dogfen NYC, Empire Skates, sydd angen intern ôl-gynhyrchu i helpu i drawsgrifio cyfweliadau yn ystod mis Tachwedd. Gall weithio'n rhan amser neu'n llawn amser. Mae'r swydd yn dechrau ar unwaith. Gall yr ymgeisydd weithio o bell. Ar ôl i'r mis trawsgrifio gael ei gwblhau, efallai y bydd swyddi ôl-gynhyrchu eraill ar gael, os oes gennych ddiddordeb. Mae Empire Skates yn dilyn grŵp o sglefrwyr rholer Dinas Efrog farw, gan ddal i gyfnod y mae ei amser wedi dod a mynd. Gyda blas ffilmiau cwlt, mae'r ddogfen ddogfen hon yn dilyn grŵp heintus o ddawnswyr sglefrio llawen yng nghanol dinas sy'n ymyrryd ag eccentricity, ond yn sych o rinks. - Rhaid i chi allu gweithio 10 ...

Darllen Mwy »

Dylunydd cynhyrchu

Golygu graffegGrefniadau creadigolTymuno gwaithCreu cyfochrog amrywiol, ar gyfer ein cleientiaid ac i'n cwmni Cynnwys mewnbwn ac adborth trwy gydol y dyluniadau dylunio Cydweithio gydag aelodau eraill o'r tîm i gynhyrchu'r dyluniad gorau posibl Y gallu i weithio'n annibynnol a datrys problemau Atebolrwydd i gysyniad a gweithredu ymagweddau arloesol at brosiectauSyngu llygad am fanylionStrong teipograffeg a sgiliau gosodiad Hyblygrwydd a pharodrwydd i weithio'n galed o dan y terfyn amser Deall dealltwriaeth o'r prif geisiadau dylunio: sy'n hyfedr yn InDesign a Photoshop; rhaid iddo gael sgiliau a phrofiad uwch yn Adobe IllustratorEducation mewn dylunio graffig (neu faes cysylltiedig)

Darllen Mwy »

Cydymaith Cynhyrchu Celf

- Gwirio cynlluniau ar gyfer gwallau arddull, delweddu a ffont yn ogystal â mannau cywir ac alinio.- Dosbarthu profion argraffu a PDF i adrannau Celf a Chopi.- Atodi ac aseinio erthyglau a diweddaru statws gosodiad gan ddefnyddio system gyhoeddi K4.- Ffrydio a steilio testun .- Delweddau Silo FPO gan ddefnyddio Photoshop.- Gweithredu fel cyswllt rhwng yr adran Celf, Copi, Golygyddol a Prepress.- Gorchmynion cryf o Adobe InDesign, gyda llygad da ar gyfer teipograffeg. - Yn hyfedr yn Adobe Photoshop and Illustrator.- Profiad o weithio gyda System Cyhoeddi K4. - Hunan-gymhelliant, manwl a manylion yn canolbwyntio, ...

Darllen Mwy »

Rheolwr Cynhyrchu / Dylunio

Mewn diwydiant crebachu, mae Journal Multimedia yn tyfu'n gyflym. Yn y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi ychwanegu cylchgrawn misol, atchwanegiadau 13, digwyddiadau 4 a mwy. Ewch i'n gwefan ar-lein yn www.journalmultimedia.com, www.njbiz.com, www.petage.com. . Dewch yn rhan o dîm sy'n ennill llwyddiant gwobrau. CYFRIFOLDEBAU SWYDD: Cynhyrchu: Creu a gweithredu amserlen gynhyrchu i gwrdd â therfynau amser ar gyfer adran brysur a fydd yn cynhyrchu papur newydd wythnosol cylchgrawn misol cylchgrawn 30 + cyhoeddiadau atodol. Deunyddiau gwerthu a marchnata cyfochrog Deunyddiau adio dylunio Dyluniad: Gweithio gyda thîm golygyddol a dylunio sawl atchwanegiadOn edrych ar greadigol ar gyfer cylchgrawn misol ac atchwanegiadauCreuwch Hysbysebion a deunyddiau cyfochrog yn fewnolReview cyhoeddiad terfynol o'r blaen ...

Darllen Mwy »

Rheolwr Cynhyrchu

Y rheolwr cynhyrchu sy'n gyfrifol am arwain y cynhyrchiad yn yr Orsaf gan gynnwys cynllunio, trefnu a gweithredu'r holl elfennau cynhyrchu yn y stiwdio a'r maes. Gweithgareddau allweddol Personél Cynhyrchu Arweiniol: Llogi a Chofrestru / Rheoli System Awtomatig Cynhyrchu Goruchwylio'r amgylchedd Ignite gan gynnwys: - Hyfforddi a threfnu cyfarwyddwyr Ignite. - Gweithio gyda'r adran newyddion a darparu ar gyfer rhaglennu Ignite i gyflawni'r strategaeth newyddion.- Darparu adferiad trychineb a brofir yn rheolaidd ar gyfer awtomeiddio Ignite. - Asesu a datblygu yn barhaus Ignite arferion gorau a rhoi cyfeiriad ar ddiweddariadau i'r system yn y dyfodol. - Post ...

Darllen Mwy »

Cydlynydd Cynhyrchu a Datblygu

Mae'r Cydlynydd Cynhyrchu'n darparu cefnogaeth i Adran Datblygu a Chynhyrchu yn seiliedig ar Los Angeles, gan gefnogi yn benodol ddau Weithredwr: Is-lywydd, Datblygu a Chynhyrchu Sgriptiau ac Is-lywydd, Cynhyrchu (Cynhyrchu Cyfredol Heb ei Sgriptio). Cyfrifoldebau - Gweinyddwch fel cyswllt rhwng swyddogion gweithredol ac adrannau mewnol a chymdeithion busnes allanol er mwyn sicrhau bod pob mater yn cael ei fynychu mewn mater effeithlon ac amserol - Rheoli galwadau ffôn i sicrhau bod sylw'n cael ei roi i'r deunyddiau / ceisiadau mwyaf brys yn gyntaf - Diweddariad a cynnal calendr; trefnu cyfarfodydd gyda nifer o bobl sy'n mynychu fel y gofynnwyd amdanynt; cadw ystafelloedd cynadledda wrth gefn a threfnu bwyd ar gyfer cyfarfodydd - Trefnwch yr holl fusnes ...

Darllen Mwy »

Cynorthwy-ydd Cynhyrchu

Southern Living, mae'r 6th cylchgrawn defnyddwyr mwyaf yn yr Unol Daleithiau, yn chwilio am, manylion-ganolog, tech-savvy, cynorthwy-ydd cynhyrchu egnïol a drefnwyd-super i cae mewn gyda phrint a masnachu cynllun digidol, amserlennu, delwedd rheoli cronfeydd data, a ffeiliau stori glanhau. Dyletswyddau eraill yn cynnwys gwasanaethu fel cyswllt rhwng golygyddol, celfyddyd, ac adrannau chopi ac argraffu a gwahaniadau gwerthwyr. Bydd gan yr ymgeisydd cywir fod â gradd mewn newyddiaduraeth, Saesneg, neu ddylunio graffig, gafael gadarn ar Adobe a meddalwedd Microsoft Office, parch at derfynau amser, angerdd am gylchgronau, ac ysbryd tîm cryf.

Darllen Mwy »

Cydlynydd Ôl-gynhyrchu

angen profiadol Cydlynydd Ôl-gynhyrchu ar gyfer cwmni cynhyrchu teledu. Bydd person yn y rôl hon cydlynu rhestr cyflawni helaeth, golygu amserlenni, a goruchwylio AES, AP ac interniaid. Yn ogystal â thîm Datblygu cynorthwyo gyda chynhyrchu a ôl-gynhyrchu flow.Looking gwaith ar gyfer rhywun sydd â phrofiad gyda gyflawni Rhwydwaith Discovery, deunyddiau archif trwyddedu, mae sylw rhagorol i fanylion, yn hunanysgogol, yn gallu gweithio'n dda dan bwysau a thrin terfynau amser tynn.

Darllen Mwy »

Cynorthwy-ydd Cynhyrchu Swyddfa

Mae'r swydd hon yn swydd lefel mynediad gyda chyfleuster Ôl-gynhyrchu llwyddiannus. diploma ysgol uwchradd sy'n ofynnol. ffafrio raddedigion Cyfathrebu / Ffilm / Coleg teledu ond nid yw'n ofynnol. Fodd bynnag, mae brwdfrydedd ac ymdeimlad o frys yn bwysig iawn! -Assisting gyda ateb y ffôn, ffeilio gwaith papur a data mynediad, trefnu ciniawau, cinio, ac amheuon cludiant, llungopïo, gweinyddu swyddfa cyffredinol, a dosbarthu cynhyrchu gwaith papur-Dosbarthu post a phecynnau-gywir cofnodi a chadw golwg ar a gwariant cerdyn credyd log bod chi Bydd angen i gynnal a gofalu am ymchwil sylfaenol mân arian Ymgymryd i mewn i gostau prynu props ar gyfer egin neu offer rhentu, airfare, llety gwesty, ac mae angen-Clawr swyddfa arall y ...

Darllen Mwy »

Gweithrediadau / Cynhyrchiadau Mgr

Cyfesurynnau polisïau a gweithrediadau mynediad cyhoeddus ac addysgol Goruchwylio Adran Gwasanaethau Cynhyrchu, archebu staff CreaTV San Jose i gynhyrchu prosiectau maes a stiwdio ar gyfer Gwaith cwsmeriaid gyda chynhyrchwyr mynediad o wahanol gefndiroedd economaidd-gymdeithasol a diwylliannol mewn amgylchedd nad yw'n barnu a chefnogol / annog goruchwylio cwricwlwm hyfforddiant yn y cyfryngau mewn amrywiaeth o fformatau i annog datblygiad rhaglennu gymuned greadigol, gan weithio gyda staff eraill fel y bo'n briodol goruchwylio amserlennu dosbarthiadau hyfforddi, hyfforddwyr contract ac offer drwy system archebu gyfrifiadurol goruchwylio broses ardystio offer CreaTV San Jose, gan sicrhau bod yr offer yn usedonly gan pobl ardystiedig briodol goruchwylio Gwasanaethau Addysg ...

Darllen Mwy »

Cydlynydd, Cynllunio a Chynhyrchu Rhyddhau

Cynllunio Rhyddhau a'r tîm cynhyrchu yn Sony Music Nashville yn rhyngweithio â bron pob adran o fewn y label canu gwlad a gyda nifer o is-adrannau ar draws y teulu Sony Music mwy. Rydym yn dîm o bobl wych sydd wedi dysgu i addasu a thyfu yn y dirwedd erioed-esblygu diwydiant ac rydym yn chwilio am gydlynydd prosiect sydd â gyfuniad arbennig o sgiliau. Os nad ydych yn cynhyrfu pan fydd blaenoriaethau symud, newid eich i-wneud rhestr ar hyn o bryd o rybudd-.Os gallwch syntheseiddio dwsinau o fanylion newid gyda llygad at y mawr llun-Os ydych yn weithiwr drefnus iawn sy'n sensitif i ...

Darllen Mwy »

Cynhyrchu intern

-Researching a ffeithiau gwirio lleoliadau yn Efrog Newydd a Chicago am botensial egin-Cysylltu â chysylltiadau cyhoeddus a swyddogion cyfryngau i gael lluniau a sefydlu egin-Mynychu a chynorthwyo gyda ar-leoliad ffilm egin-trawsgrifio, trefnu, a rheoli lluniau a eraill cyfryngau-Cynorthwyo gyda chreu, pecynnu a chyflenwi cynnyrch Cydweithio gyda cynhyrchu, golygu, ac tîm marchnata yn ôl yr angen yn y tasgau cylch-ychwanegol gynhyrchu yn unol â chais eich sgiliau a sylw trefniadol oruchwyliwr-iawn cryf i sgiliau cyfathrebu fanwl-Ardderchog derfynol - y sefyllfa hon yn golygu llawer o anfon e-bost ac yn galw ac yn golygu bod angen tôn ysgrifennu proffesiynol a ffôn modd-y gallu da i weithio'n annibynnol ac mewn ...

Darllen Mwy »

Cydlynydd Cynhyrchu

Rydym yn chwilio am rywun i helpu yn y gweithrediadau o ddydd i ein cwmni cynhyrchu dydd. Dyletswyddau yn amrywiol popeth o gynhyrchu prop i osod gweithrediadau a llawer llawer mwy. Cyfle gwych i ddysgu pob agwedd ar wneud ffilmiau.

Darllen Mwy »
8.4Kdilynwyr
tanysgrifwyr
Cysylltiadau
Cyswllt
dilynwyr
tanysgrifwyr
Tanysgrifio
29.3Kswyddi
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!